Multiples

The amorphous human being

De ongevormde mens

shows my personal visual translation on the absolute, reduced form of being and existence. It is the core of our entity. It is our raw form, untouched by influences of our created world (with that I mean: outside influences, created by an imposed structure.,i.e. the unnatural.)

This core is cast in bronze, which gives value to the amorphous human being, to our soul, our basis of existence. This purest form, regardless of our physical death, will always exist.

By making it no larger than a middle finger, it is the perfect talisman as a precious relic that we can always carry with us, so that we may remember to remain faithful to our true selves, and remember that our current state of being is just ephemeral.

This form is us. Call it a soul. Call it our light.


Find your unique talisman below or in my studio!

toont mijn persoonlijke visuele interpretatie van de absolute, gereduceerde vorm van zijn en bestaan. Het is de kern van onze entiteit. Het is onze ruwe vorm, onaangetast door invloeden van onze gemaakte wereld (daarmee bedoel ik: invloeden van buitenaf, ontstaan door een opgelegde structuur, oftewel het onnatuurlijke).

Deze kern is in brons gegoten, die waarde geeft aan de ongevormde mens, aan onze ziel, onze basis van bestaan. Deze meest pure vorm zal, ongeacht onze fysieke dood, altijd blijven bestaan.

Door het niet groter te maken dan een middelvinger, is het de perfecte talisman, als een kostbaar relikwie, die we altijd bij ons kunnen dragen zodat we niet vergeten trouw te blijven aan onze ware zelf, en niet vergeten dat onze huidige staat van zijn tijdelijk is.

Deze vorm zijn wij. Noem het een ziel. Noem het ons licht.

Vind jouw unieke talisman beneden of in mijn atelier!

Opgelet!

Dit object is in de eerste plaats ontworpen als sculptuur en bestaat uit echt brons. Het dragen hiervan kan het materiaal aantasten. Zie dit als een herinnering aan het efemere.

Notice!

This object is primarily designed as a sculpture and is made of real bronze. Wearing this may affect the material. Please consider this a reminder of the ephemeral.

Mijn multipels hebben een vaste prijs die schommelt tussen:

Minimale prijs: 120 euro

Maximale prijs: 300 euro

(prijs = bepaald door de hoeveelheid aan brons.)

My multiples have a fixed price that will fluctuate between:

Minimum price: 120 euro

Maximum price: 300 euro

(Price = determined by the amount of bronze.)

Interested? Let me know
< Terug naar Room '21

Interesse? Laat me wat weten

Hand gevlochten koord op vraag

Hand braided cord on request