Atelier and workproces

Insta: yasmine_akondo

ENG

Yasmine (visual artist) endeavors to create scenes where stories can take place. These stories question life, existence, history, and future by setting up an enduring, transcendental moment in the now.

Every story, every rule, can be changed. Visually she translates this into sculptures and installations, which the body can activate by performing.  Often it is the materiality of the space that will influence the performing body.

In the world that she tends to create, she crafts out of point zero. The unknown, a void in which everything is still open, undefined, and therefore possible. All at the same time. Thematically it covers ways of existing. She explores the universe and its ways, by taking an interest in philosophies, (hi)stories, and myths around the world. And of course her own imagination and ways of thinking. 


NED

Yasmine (beeldend kunstenaar) streeft ernaar scènes te creëren waarin verhalen zich kunnen afspelen. Deze verhalen stellen het leven, het bestaan, de geschiedenis en de toekomst in vraag. Elk verhaal, elke regel, kan veranderd worden. Visueel vertaalt zich dit in sculpturen en installaties, die geactiveerd kunnen worden door performances of happenings. Vaak is het de materiële ruimte die het lichaam beïnvloedt.

In de wereld die ze tracht te creëren werkt ze vanuit punt nul. Het onbekende, een leegte waarin alles open is, ongedefinieerd en dus mogelijk. Alles tegelijkertijd. Thematisch gaat het over manieren van bestaan. Ze verkent het universum en zijn wegen, door zich te verdiepen in filosofieën, geschiedenis, verhalen en mythen over de hele wereld. En natuurlijk haar eigen verbeelding en denkwijzen.

00008_Trim short.mp4